Begur

Begur
11
nov.
  • Altura total 25 cm
  • Composició: 20 cm HR densitat i tacte mitjos
  • Tapas: Cara hivern, 2 cm de visco i teixit cotó. Cara estiu,
  • 3 cm de visco + espuma ss i teixit 3D